Wymagane dokumenty


Rekrutacja do Szkół Lareno trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu oraz w lutym. O przyjęciu i uruchomieniu danego kierunku decyduje kolejność oraz ilość zgłoszeń. Ze względu na atrakcyjność naszej oferty prosimy o niezwłoczne dostarczenie dokumentów.
wymagane dokumenty

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • oryginał lub odpis notarialny świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  • kwestionariusz przyjęcia do szkoły oraz zobowiązanie (dostępne w sekretariacie oraz do pobrania poniżej).
W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń. Do pobrania:
wymagane dokumenty

Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych

Informujemy, że do nauki w naszej szkole nie jest wymagana matura.
  • oryginał lub odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),
  • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  • kwestionariusz przyjęcia do szkoły oraz zobowiązanie (dostępne w sekretariacie oraz do pobrania poniżej).
W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń. Do pobrania:

Wszelkich informacji odnośnie rekrutacji oraz nauczania w naszych szkołach udzielą Państwu pracownicy naszego Sekretariatu.

Strefa Słuchacza