Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych LARENO jest szkołą dla osób, które zakończyły naukę na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, czy też osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.

Nauka w naszej szkole prowadzona jest w systemie zaocznym, trwa 3 lata, tj. 6 semestrów. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki zdanej maturze mogą Państwo podjąć naukę na uczelniach wyższych.

  • Posiadamy uprawienia szkół publicznych.
  • Nauka jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat za wpisowe, czesne, wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnej, świadectw, itp.
  • Realizujemy program MEN.

Rekrutacja

  • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, MOPR, do pracy i innych.
  • Wystawiamy legitymację szkolną, uprawniającą do zniżek w środkach komunikacji zbiorowej.

Wymagane dokumenty

  • Oryginał, bądź kopię notarialną świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Dwie fotografie (takie jak do dowodu osobistego).
  • Formularz zgłoszeniowy.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości,
Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka

Strefa Słuchacza